Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Sương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Mỹ B
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1970 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1243 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này