Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

10278.jpg";i:1;i:150;i:2;i:199;}}-photo
Họ và tên Trịnh Thúy Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 2 Văn Bàn
Quận/huyện Huyện Văn Bàn
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 286 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1596 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này