Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Khắc Nghiễm
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Yên Thế
Tỉnh/thành Bắc Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1028 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 976 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này