Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đàm Thị Tính
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Khê
Quận/huyện Huyện Kim Thành
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2998 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5345 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này