Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên LÊ PHONG NHU
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình An
Quận/huyện Quận 8
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 969 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15963 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này