Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Đặng Hữu Phước, Nguyễn Đức Tài
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3438 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12344 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này