Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nhâm Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trí Phải Tây
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1216 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 964 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này