Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Chu Văn Bien
Giới tính Nam
Website https://bienhongduc.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hồng Đức
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Sử lại mail: chuvanbienbien@yahoo.com
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 174 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1844 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 959 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 150405 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này