Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thùy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bổ Túc
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 44 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 722 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33915 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này