Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Công Tố
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Diễn Thịnh
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu giáo viên dạy môn Toán THCS
Xác thực bởi Hoàng Tuân, Hoàng Long
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3440 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8668 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này