Tin tức cộng đồng

Ba nền tảng học tập trực tuyến đang phủ sóng toàn cầu hiện nay

13362289 Tác động của đại dịch Covid-19 cũng đồng thời mở ra cơ hội phát triển của các nền tảng học tập trực tuyến. Năm 2021 là năm thứ ba virus SAR-CoV-2 hiện diện trong cuộc sống của con người trên toàn Trái đất. Sự tác động của loại virus này không chỉ tới vấn đề sức khỏe của chúng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1016019.jpg";i:1;i:198;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thế Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Bá Thước
Quận/huyện Huyện Bá Thước
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 942 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này