Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Nga
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngango56
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Phạm Công Bình
Quận/huyện Huyện Yên Lạc
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Tr­­Uong Quang Khanh, Nguyễn Thành Đông
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2525 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7260 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này