Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thanh Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kỳ Lâm
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 998 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9906 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này