Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên duy khiem
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS B Ninh Thạch Lợi
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu giáo vien gioi
Xác thực bởi Lê Quang Hạ, Lê Quang Hạ
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 149 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này