Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1012307.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Trần Thanh Tòan
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tràm Chim
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Minh Nhựt, Hồ Trọng Nghĩa
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8101 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này