Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Út
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Thành Bắc
Quận/huyện Huyện Hòa Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Huỳnh Công Bình, Võ Long Hải
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 862 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2607 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này