Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Khải
Giới tính Nam
Đơn vị đại học đà nẵng
Tỉnh/thành đà nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 298 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này