Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1009865.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 410 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này