Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Khuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Giang
Quận/huyện Huyện Vũ Quang
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Đình Khuyên, Trương Thị Hồng Thắm
Đã đưa lên 76 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17287 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này