Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Châu HoàngNam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Kỳ
Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Giới thiệu không có
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 291 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11603 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này