Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Anh Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đường 9
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Hồng
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1382 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1302 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này