Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1008704.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hùng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Long, Đàm Xuân Nhâm
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1220 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này