Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ia Ly
Quận/huyện Huyện Chư Păh
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thảo, Lê Minh Đạt
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 418 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1331 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này