Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nông Hùng Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Trọng Con
Quận/huyện Huyện Thạch An
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21871 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này