Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1007538.jpg";i:1;i:139;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mùn Chung
Quận/huyện Huyện Tuần Giáo
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu chưa có thành tích gì!
Xác thực bởi Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Văn Hưng
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2017 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1468 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này