Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đường 9
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hải, Phan Bá Lục
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2090 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7661 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này