Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Tô Phúc Thiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Bàng
Quận/huyện Quận Hồng Bàng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 465 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này