Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hứa Chúc Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Khánh Lâm
Quận/huyện Huyện U Minh
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 664 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 267 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này