Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hiệp Định
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thới Thuận
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trịnh Vũ Phong, Trịnh Minh Nhựt
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 206 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này