Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Hoàng Tám
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangtam200989
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Dương
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Vật lý, Tin học
Xác thực bởi Lê Anh Quyết, Hoàng Quảng Hảo
Đã đưa lên 44 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5884 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này