Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phương Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ninh Gia
Quận/huyện Huyện Đức Trọng
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1587 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 605 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này