Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Thân Thị Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Dị 1
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1843 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4243 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này