Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đức Linh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Phụng, Trần Văn Thành
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3647 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này