Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hoài Bảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Gio Linh
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3114 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54726 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này