Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên đỗ văn cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lý Nhân
Quận/huyện Huyện Lý Nhân
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 875 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6146 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này