Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Biện Việt Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dương Đông 1
Quận/huyện Huyện Phú Quốc
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Thị Thu, Nguyễn Hoàng Trung
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 130 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này