Danh sách thư viện

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ kĩ thuật

    Liên hệ quảng cáo

    • (024) 66 745 632
    • 036 286 0000
    • contact@bachkim.vn

    Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

    Thông tin thành viên

    Photo
    Họ và tên Chương Đình Phúc
    Giới tính Nam
    Chức vụ Sinh viên Sư phạm
    Đơn vị Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
    Quận/huyện Quận 5
    Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
    Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
    Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
    Đã tải về 398 tài liệu (xem danh sách)
    Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
    Điểm số 6752 (xem chi tiết)

    Nhắn tin cho người này