Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Minh Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Châu Hưng
Quận/huyện Huyện Bình Đại
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 69 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 637 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 105908 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này