Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Chinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vanchinh99
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Bình B
Quận/huyện Huyện Vũng Liêm
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu GV chuyên trách đội
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Hữu Phúc
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 230 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12672 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này