Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thọ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thành Lộc
Quận/huyện Huyện Hậu Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2189 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32651 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này