Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Vương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyendinhvuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Gio Linh
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Phan Đình Trung, Đình Trung
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1296 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 316 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này