Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Gốc > Tin tức cộng đồng >

Bộ GD-ĐT thừa nhận 10 hạn chế, yếu kém của ngành giáo dục

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018, thứ trưởng Bộ GD ĐT Phạm Mạnh Hùng khẳng định giáo dục Việt Nam vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế, yếu kém trong năm học cũ.

th_trng_b_gd_t_phm_mnh_hng_500

Thứ  trưởng Bộ GD ĐT Phạm Mạnh Hùng đã thừa nhận những hạn chế, yếu kém của ngành giáo dục

Trong đó có 10 hạn chế yếu kém sau:

Thừa, thiếu giáo viên

Tình trạng thiếu trường, lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết.

Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới

Hướng nghiệp chưa hiệu quả

Phương thức dạy nghề trong các trường phổ thông  vẫn còn nặng về kiến thức lý thuyết, việc phối hợp giữa nhà trường phổ thông với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... chưa hiệu quả.

Chuẩn ngoại ngữ còn chưa đạt

Thực tế, nhiều giáo viên phổ thông vẫn chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ. Số học sinh được học theo chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm còn thấp.

Điều kiện dạy học thiếu

Mặc dù đã có sự đầu tư và cải tiến về cơ sở vật chất và điều kiện dạy học song so với yêu cầu hiện nay thì cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu.Nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất còn hạn hẹp; công tác xã hội hóa giáo dục chưa thực sự hiệu quả.

Tự chủ, nhưng trách nhiệm giải trình hạn chế

Việc tiếp cận công nghệ, mô hình giáo dục nước ngoài, các chương trình học bổng nói chung ở các địa phương vùng sâu, vùng xa còn rất ít. Các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Mầm non “còn nhiều bất an”

Chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non chưa đồng đều giữa các vùng miền Một bộ phận giáo viên còn hạn chế năng lực thực hành, kỹ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đổi mới GD phổ thông chưa đảm bảo lộ trình

Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc; chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn thấp so với yêu cầu.

Cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chưa nghiêm

Theo đánh giá của chính Bộ GD- ĐT, việc quản lý tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học của một số địa phương còn hạn chế; việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực hiện chưa nghiêm.

Sinh viên thất nghiệp còn nhiều

Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm còn nhiều

Xử lý vi phạm sau thanh tra còn chưa nghiêm

Việc ban hành văn bản còn chậm, chưa đồng bộ; công tác xử lý vi phạm sau thanh tra ở một số địa phương chưa nghiêm. Công tác truyền thông chưa thực sự chủ động, việc xử lý thông tin có lúc chưa kịp thời.


Nhắn tin cho tác giả
Hỗ Trợ Thư Viện Violet @ 09:36 23/08/2017
Số lượt xem: 2173
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến