Luyen_go_phim_nhanh_bang_Typing_Test

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Anh Toán (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:04' 20-09-2011
Dung lượng: 677.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
9/20/2011 12:05 PM
Chào mừng các thầy, cô giáo về thăm lớp dự giờ
Năm học: 2008-2009
9/20/2011 12:05 PM
TrƯờng THCS bình Thịnh
Bài giảng:
Giáo viên: Lê Thị Hồng XUân
Bình Thịnh, tháng 03 năm 2009
Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
Tiết: 9
9/20/2011 12:05 PM
Bài cò:
Câu1. Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang,
kí hiệu nói về hàng sau đây là đúng?
a. C2
b. A
c. 1500
d. A1
Bạn đã chọn sai. Hãy chọn lại
Bạn đã chọn đúng. Chúc mừng bạn.
TrƯờng THCS bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Bài cò:
Hãy điền vào chổ trống (.) trong các câu dưới đây bằng cách chọn
từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách: kí tự, thời gian, trái, phải, số.
Dữ liệu ..... thường được sử dụng cho các tiêu đề, tên và định danh
cho các cột dữ liệu, bao gồm chữ cái và/hoặc số. Theo ngầm định được
căn..... trong ô.
2. Dữ liệu ...... chính là ngày tháng và/hoặc thời gian. Theo ngầm
định được căn ..... trong ô.
3. Dữ liệu ...... Là các số và có thể được sử dụng trong các tính toán.
Theo ngầm định được căn ...... trong ô.
Kí tự
Thời gian
Trái
Phải
Phải
Số
TrƯờng THCS bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
1. Giới thiệu phần mềm.
Typing Test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón tay thông qua một số trò chơi.
2. Khởi động phần mềm.
Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
trên nền màn hình windows.
Cách 2: Nháy chuột vào StartProgram
Typing Test Free Typing Test.
Trường THCS
Bình Thịnh
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
ở lớp 6 em đã được học phần mềm gì để luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón?
Để làm việc được với một phần mềm chúng ta phải làm gì?
Phần mềm Mario được khởi động như thế nào?
9/20/2011 12:05 PM
Xuất hiện màn hình sau:
1.Chọn tên hoặc gõ tên mới vào đây
2. Nháy chuột vào đây
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Nếu em chọn tên mới màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
Nháy chuột vào Yes hoặc No
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Nếu em chọn Yes màn hình sẽ xuất hiện như sau:
Nháy chuột vào đây để chọn các trò chơi
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Màn hình có 4 trò chơi xuất hiện:
Chơi trò nào em chọn và nháy chuột vào
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Luyện gõ nhanh bằng typing test
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
3.Trò chơi Bubble (bong bóng):
Các bọt khí chứa chữ cái
Điểm số của em
Số chữ đã bỏ qua
không kịp gõ
Kết thúc trò chơi
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Luyện gõ nhanh bằng typing test
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
4.Trò chơi ABC (bảng chữ cái):
Điểm số của em
Thời gian đã chơi
Kết thúc trò chơi
Trường THCS
Bình Thịnh
9/20/2011 12:05 PM
Củng cố
Câu 1: Typing Test dùng để:
Câu 2: Trong trò chơi Bubbles và ABC mục dùng để:
a. Lựa chọn phím tắt (phím nóng)
b. Lựa chọn các phím điều khiển
c. Giới hạn các kí tự xuất hiện trong trò chơi
d. Tất cả đều đúng
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test
a. Tập vẽ
b. Học toán
c. Giải trí
d. Luyện gõ phím bằng 10 ngón
Bài tập về nhà: Xem lại lý thuyết về phần mềm để tiết sau thực hành
Trường THCS
Bình Thịnh