BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 12-10-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1545
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH XUYÊN MộC
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 Số: 03 /BB-HĐT

Xuyên Mộc, ngày 30 tháng 05 năm 2011BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Hôm nay lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 05 năm 2011
- Địa điểm: trường Tiểu học Xuyên Mộc
- Thành phần :
+ Các thành viên trong hội đồng trường trường Tiểu học Xuyên Mộc:
1- Ông: Nguyễn Hồng Hà Phó Hiệu Trưởng Chủ tịch hội đồng
2- Bà: Nguyễn Thị Quế Tổ trưởng văn phòng Thư ký hội đồng
3- Bà: Đoàn Thị Lục Hiệu trưởng Thành viên hội đồng
4- Bà: Lương Thị Gái Bí thư chi bộ Thành viên hội đồng
5- Bà: Bành Thị Cảnh Giáo viên Thành viên hội đồng
6- Bà: Phạm Thị Bích Ngọc Giáo viên Thành viên hội đồng
7- Bà: Phạm Vũ Mai Sương Giáo viên Thành viên hội đồng
8- Bà: Huỳnh Thị Bạch Yến Giáo viên Thành viên hội đồng
9- Ông: Lê Văn Hiền Tổng phụ trách đội Thành viên hội đồng
+ Đại biếu mời : Ông Nguyễn Văn Vinh ; hội trưởng hội cha mẹ học sinh
- Chủ tọa : Nguyễn Hồng Hà - Thư ký : Nguyễn Thị Quế
- Tổng số mời họp : 10 Đ/c
- Hiện có mặt : 10 Đ/c Vắng : 0 Đ/c
+ Gồm : Có lý do : 01 Đ/c : Ông Nguyễn Văn Vinh
Không có lý do : 0 Đ/c

NỘI DUNG
Hội đồng trường Tiểu học Xuyên Mộc họp phiên đầu tiên hằm thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng trường năm học 2010-2011 ; đưa ra chương trình hoạt động cho năm học 2010-2011 ; Đưa ra quyết nghị về hoạt động hội đồng trường ; đồng thời quyết nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường.
1. Ông Nguyễn Hồng Hà (Chủ tịch hội đồng) thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng trường năm học 2010-2011.
2. Bà: Đoàn Thị Lục trình bày Dự thảo chương trình hoạt động cho năm học 2011-2012.
3. Ông Nguyễn Hồng Hà yêu cầu các thành viên hội đồng trường đánh giá lại hoạt động ứng với nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong năm học 2010-2011
4. Hội đồng tiến hành thảo luận về các nội dung trên:
- Các thành viên cơ bản nhất trí với 3 nội dung trên, đồng thời tham gia một số ý kiến:
- Bà Lương Thi Gái: Thống nhất với các nội dung trên nhưng đánh giá cần nêu rõ những nguyên nhân tồn tại.
- Bà Đoàn Thị Lục: Chất lượng giáo dục so với chỉ tiêu đề ra còn chưa đạt. Cần có biện pháp đẩy mạnh công tác chuyên môn.
5. Thông qua các quyết định, kế hoạch của năm học 2010 - 2011:
- Thông qua Kế hoạch năm học; kế hoạch chuyên môn cùng các chỉ tiêu phấn đấu.
- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011.
6. Nghị quyết :
Hội đồng trường đồng ý 100% chuyển tất cả nội dung trên thành nghị quyết để thực hiện trong năm học 20112012.
Nghị quyết được thông qua trong hội đồng trường.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày , biên bản đã thông qua cuộc họp, thống nhất những điều ghi trong biên bản , đã ký vào biên bản ./


Thư kí Chủ tịch hội đồng
Nguyễn Thị Quế Nguyễn Hồng Hà

Các thành viên tham dự


… …. … … …. …
Bà: Đoàn Thị Lục Bà: Lương Thị Gái


… …. … … …. …
Bà: Bành Thị Cảnh Bà: Phạm Thị Bích Ngọc


… …. … … …. …
Bà: Phạm Vũ Mai Sương Bà: Huỳnh Thị Bạch Yến


… …. …
Ông: Lê Văn Hiền