Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Dương
Ngày gửi: 21h:20' 07-01-2012
Dung lượng: 134.5 KB
Số lượt tải: 565
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN

TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊN

Chứng nhận giáo viên: ...............


Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Năm học 2011-2012
-----(((-----

Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG

Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS
Vào sổ khen chứng nhận ngày:19/11/2011


Đỗ Minh Dương