Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Dương
Ngày gửi: 21h:20' 07-01-2012
Dung lượng: 134.5 KB
Số lượt tải: 565
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN

TRƯỜNG THCS NGÁN CHIÊN

Chứng nhận giáo viên: ...............


Đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Năm học 2011-2012
-----(((-----

Ngán Chiên, ngày 18 tháng 11 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG

Quyết định chứng nhận số: 16/2011/QĐ-THCS
Vào sổ khen chứng nhận ngày:19/11/2011


Đỗ Minh Dương