Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Lý
Giới tính Nữ
Email hoaly0579@yahoo.com
Website http://violet.vn/voly79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Thu Hiếu
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1730 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 35 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này