Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Lý
Giới tính Nữ
Email hoaly0579@yahoo.com
Website http://violet.vn/voly79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Trương Thu Hiếu, Nguyễn Tiến Nam
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1825 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 25 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này