Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Email batphuongtrinh@gmail.com
Website http://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 437392 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Vũ Hòa Phát
Giới tính Nam
Email vuhoaphatvp@gmail.com
Website http://violet.vn/vuhoaphatvp
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Điểm số 247 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Trung Kiên
Giới tính Nam
Email letrungkien1980phutho@gmail.com
Website http://lekienphutho.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chương Xá
Quận/huyện Huyện Cẩm Khê
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
Điểm số 121215 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Email kieuoanhcao@gmail.com
Website http://kieuoanhcao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kpă Klơng
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 22808 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Email sunrise1582@yahoo.com.vn
Website http://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 69518 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Nhật Lam
Giới tính Nam
Email MuongHoong76@gmail.com
Website http://muonghoong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Hoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Điểm số 57924 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Toàn
Giới tính Nam
Email xuantoan80@yahoo.com
Website http://xuantoan80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Diêu
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20484 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Ánh
Giới tính Nam
Email loplep10@yahoo.com
Website http://anhnguyen0201.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hợp
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 2539 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Email hohoangminh1965@gmail.com
Website http://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Huyện Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 138773 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Email xuanducthcstl@gmail.com
Website http://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 7989 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Quốc
Giới tính Nam
Email nguyentienquock@gmail.com
Website http://nguyentienquoc1989.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Tuyên Quang
Quận/huyện Huyện Yên Sơn
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Điểm số 4938 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Công Năm
Giới tính Nam
Email nguyenbangoc_b12@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nguyenbangoc_b12
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 3716 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Tình
Giới tính Nam
Email hoangvantinh2477@gmail.com
Website http://violet.vn/hoangvantinh77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4169 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức An
Giới tính Nam
Email nguyenducan0411@mail.com
Website http://nguyenducan06.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Sơn
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 323353 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Sa Kin
Giới tính Nam
Email Sakin651402@yahoo.com
Website http://sakin402.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Hiệp
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Điểm số 74365 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Tấn Lợi
Giới tính Nam
Email loingotan@yahoo.com
Website http://loingotan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây An
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 21291 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Toạn
Giới tính Nam
Email xuantoan67hd@gmail.com
Website http://xtoan78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 3042210 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Email haivanht@gmail.com
Website http://nguyenvanhaiht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàn Thuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 132920 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Hùng
Giới tính Nam
Email hungle909@gmail.com
Website http://violet.vn/lvhung909
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 767 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Thảo
Giới tính Nam
Email lethao.le4.@gmail.com
Website http://xuanthao15.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thanh Uyên
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 649168 (Xem chi tiết)