Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

A

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Kiệt
Giới tính Nam
Email longhau2@gmail.com
Website http://violet.vn/photokiet
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hậu 2
Quận/huyện Huyện Lai Vung
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 187 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 101485 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này

DOC BAO