Thành viên ViOLET VB

Câu lạc bộ ViOLET HP

THƯ VIỆN ViOLET

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quảng cáo

  2852014_720_logotld2007.gif 07055475104631_dfwwwdIMG_0498.jpg DSC00053.jpg DSC00051.jpg DSC00052.jpg DSC00054.jpg DSC00049.jpg DSC00048.jpg DSC00050.jpg DSC00047.jpg DSC00040.jpg DSC00042.jpg DSC00041.jpg DSC000461.jpg DSC00044.jpg DSC00045.jpg DSC00043.jpg DSC00037.jpg DSC00038.jpg DSC00039.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  7112122
  Họ và tên Đỗ Văn Nguyện
  Giới tính Nam
  Email dovannguyen1991@gmail.com
  Website http://violet.vn/tieuhocvinhlong-haiphong
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Long
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 114 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trà Thảo Dược
  Giới tính Nữ
  Email chipvbhp@gmail.com
  Website http://violet.vn/trathanhnhiet
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 184 (Xem chi tiết)

  8172902
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Email lehavb@gmail.com
  Website http://violet.vn/lehavb
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 118 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Trung Mến
  Giới tính Nam
  Email phamtrungmenpgdvb@gmail.com
  Website http://violet.vn/tratuiloc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 178 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Email ngotrungvb@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị PhòGDDgiaos dục Vĩnh Bảo
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  3505488
  Họ và tên Đỗ Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Email ng0kxjt_mjtu0t@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4547781
  Họ và tên ThS. Ngô Văn Trung
  Giới tính Nam
  Email ngotrungvb1977@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 70 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Việt Dũng
  Giới tính Nam
  Email ttvhvinhbao@gmail.com
  Website http://violet.vn/dukhaodongque
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tam Đa
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 102 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. TSKH. Trần Thông Đạt
  Giới tính Nam
  Email xahoi.full@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Đại học
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  4266252
  Họ và tên Phạm Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Email duyhoangvb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cộng Hiền
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 86238 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đào Xuân Luân
  Giới tính Nam
  Email tongdai1977@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hùng Tiến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email ms.vuthithu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5694050
  Họ và tên Vũ Thị Hè
  Giới tính Nữ
  Email ms.vuthihe@gmail.com
  Website http://violet.vn/vuthihe
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 940 (Xem chi tiết)

  511877
  Họ và tên Nguyễn Hồng Quân
  Giới tính Nam
  Email nguyenhaiquan2008@gmail.com
  Website http://violet.vn/hequan79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học, Thể dục
  Điểm số 6172 (Xem chi tiết)

  5550843
  Họ và tên Nguyễn Hồng Quân
  Giới tính Nam
  Email mr.nguyenhongquanquan@gmail.com
  Website http://violet.vn/haiquan1979
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thắng Thủy
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Tin học, Thể dục
  Điểm số 2086 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Hoàng
  Giới tính Nam
  Email hoangtntp@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  637275
  Họ và tên Trần Anh Tú
  Giới tính Nam
  Email anhmuoncoem7119@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Giang Biên
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 479 (Xem chi tiết)

  5232630
  Họ và tên Nguyễn Văn Hà
  Giới tính Nam
  Email nguyenvanhank@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  3248168
  Họ và tên Lưu Hoàng Thái Hà
  Giới tính Nữ
  Email trungtamtinhoccht@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4087037
  Họ và tên Trần Việt Sơn
  Giới tính Nam
  Email online_timbangai1993@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
  Tỉnh/thành Hải Phòng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)