Chào mừng quý vị đến với website của PGD&ĐT Ứng Hoà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Hùng
Giới tính Nam
Email huuhung1996@gmail.com
Website http://violet.vn/huuhunghienhoa
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Danh Sinh
Giới tính Nam
Email sinhunghoa@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ứng Hoà A
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 26694 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Trang Thu
Giới tính Nữ
Email trangthu192@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 409 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đôi Guốc Mộc
Giới tính Nam
Email doiguocmoc1@gmail.com
Website http://violet.vn/doiguocmoc
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 660 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên nguyễn thị thanh thùy
Giới tính Nữ
Email muamuathu600@gmail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 97 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Giới tính Nữ
Email nguyenthitrang89v30@gmail.com
Website http://violet.vn/trangeilyht
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Anh Tuấn
Giới tính Nam
Email anhtuan1404@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hòa Xá
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 3247 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Như Ngọc
Giới tính Nữ
Email nhungoc2106hn@gmail.com
Website http://violet.vn/Nhungoc2106
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Email chungdovan@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Tú
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Hóa học, Tin học, Địa Lý
Điểm số 7524 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGND. Phùng Thu Hương
Giới tính Nữ
Email vanthe229@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hòa Xá
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Email sonviennoi@yahoo.com.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Viên Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Ân
Giới tính Nam
Email blogcuoi96@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/blogcuoi
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 106 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Xuân Thảo
Giới tính Nam
Email truongthaovn1975@yahoo.com
Website http://violet.vn/truongthaovn1975
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Viên Nội
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 112 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Thị Cúc
Giới tính Nữ
Email cuc73@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ứng Hoà B
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bảo Thoa
Giới tính Nữ
Email xuxudontcry1310@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ứng Hoà A
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Vân
Giới tính Nữ
Email hongvan121277@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/hongvan121277
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 96 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Nhật
Giới tính Nữ
Email nhatthuyendt@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nhatthuyendt78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Công nghệ, Địa Lý
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tiến Nhật
Giới tính Nam
Email nhattien8384@gmail.com
Website http://violet.vn/sovanh83
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 2242 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tuyên
Giới tính Nam
Email tuyencoi70@gmail.com
Website http://violet.vn/tuyen702
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 144 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Cảnh
Giới tính Nam
Email nguyencanh2011@yahoo.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)